สรุปผลเกียรติบัตรรายโรงเรียน

โรงเรียน OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
โรงเรียนสุรวิทยาคาร 14 91 3 159
โรงเรียนสิรินธร 3 45 4 147
โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1 5 0 29
โรงเรียนนาดีวิทยา 1 7 3 28
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 0 0 3 11
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 4 11 2 53
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 0 4 1 14
โรงเรียนพญารามวิทยา 1 1 2 17
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 0 2 0 10
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 0 2 1 18
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 3 7 2 19
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 4 16 12 121
โรงเรียนมหิธรวิทยา 0 0 2 9
โรงเรียนนาบัววิทยา 0 1 0 15
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 0 2 4 13
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 2 3 0 7
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1 2 1 15
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 2 1 0 27
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 0 0 0 12
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 6 31 3 87
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 0 2 0 12
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 0 1 0 14
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 0 2 2 12
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 2 22 6 89
โรงเรียนแตลศิริวิทยา 0 9 1 24
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1 7 1 31
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 0 8 0 13
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 0 1 0 9
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 2 2 1 18
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 0 3 0 19
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 0 5 1 9
โรงเรียนวังข่าพัฒนา 1 3 0 10
โรงเรียนยางวิทยาคาร 1 2 0 18
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 2 10 4 67
โรงเรียนพนาสนวิทยา 1 1 2 34
โรงเรียนศรีสุขวิทยา 0 3 0 20
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 4 2 7 61
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 0 1 1 12
โรงเรียนแร่วิทยา 0 2 0 15
โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 1 0 4 8
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 7 5 1 40
โรงเรียนเมืองบัววิทยา 0 5 1 23
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 0 5 0 10
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 3 20 1 73
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 3 3 0 24
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 0 3 0 13
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 0 10 0 16
โรงเรียนช้างบุญวิทยา 0 3 1 16
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 0 3 0 10
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 0 2 1 13
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 0 2 0 9
โรงเรียนรัตนบุรี 9 57 5 101
โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1 6 1 18
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1 0 0 17
โรงเรียนธาตุศรีนคร 0 8 1 13
โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 0 1 1 12
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1 7 2 12
โรงเรียนหนองอียอวิทยา 0 3 2 13
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 0 3 0 14
โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1 10 5 49
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 3 3 1 21
โรงเรียนโนนเทพ 0 6 0 18
โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1 4 0 12
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 4 40 7 142
โรงเรียนโคกยางวิทยา 0 2 1 22
โรงเรียนตานีวิทยา 2 24 5 34
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 0 2 0 11
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 0 6 0 23
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 2 7 0 20
โรงเรียนตาเบาวิทยา 0 1 0 8
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 2 11 2 40
โรงเรียนแนงมุดวิทยา 0 7 4 28
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 1 12 3 27
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 0 4 0 12
โรงเรียนสังขะ 1 7 0 100
โรงเรียนกระเทียมวิทยา 2 11 4 39
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 3
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 2 9 2 37
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ 0 6 0 14
โรงเรียนพระแก้ววิทยา 2 6 0 13
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 0 10 1 14
โรงเรียนบัวเชดวิทยา 5 24 9 73
โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 0 0 2 17
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 0 3 4 39
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1 4 0 15
รวม 111 682 140 2584