สรุปผลเกียรติบัตรรายโรงเรียน

โรงเรียน OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
โรงเรียนสุรวิทยาคาร 15 100 3 159
โรงเรียนสิรินธร 3 50 4 139
โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1 6 0 32
โรงเรียนนาดีวิทยา 1 10 3 28
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 0 0 3 16
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 11 2 51
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 0 4 1 20
โรงเรียนพญารามวิทยา 1 1 2 21
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 0 2 0 13
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 0 3 1 22
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 3 8 2 21
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 4 17 13 99
โรงเรียนมหิธรวิทยา 0 0 2 8
โรงเรียนนาบัววิทยา 0 1 0 16
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 0 3 4 14
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 4 4 1 9
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1 2 1 16
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 2 1 0 45
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 0 1 0 16
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 6 32 3 81
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 0 2 0 17
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 0 1 0 14
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 0 3 2 10
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 2 25 6 115
โรงเรียนแตลศิริวิทยา 0 13 1 27
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1 7 1 30
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 0 8 0 17
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 0 5 0 15
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 2 3 1 27
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 0 3 0 22
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 0 5 1 10
โรงเรียนวังข่าพัฒนา 1 3 0 11
โรงเรียนยางวิทยาคาร 1 2 0 22
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 2 11 5 78
โรงเรียนพนาสนวิทยา 1 1 2 55
โรงเรียนศรีสุขวิทยา 0 3 0 23
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 4 2 9 63
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 0 1 1 21
โรงเรียนแร่วิทยา 0 4 0 14
โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 1 0 4 12
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 10 5 1 51
โรงเรียนเมืองบัววิทยา 0 5 1 22
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 0 6 0 13
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 3 18 2 88
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 3 3 0 23
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 0 4 0 12
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 0 16 0 17
โรงเรียนช้างบุญวิทยา 0 3 1 16
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 0 3 0 11
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 0 2 1 13
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 0 3 0 16
โรงเรียนรัตนบุรี 10 65 5 130
โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1 6 1 19
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 2 0 0 13
โรงเรียนธาตุศรีนคร 0 10 1 14
โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 0 1 1 10
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1 7 2 13
โรงเรียนหนองอียอวิทยา 0 4 2 13
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 0 3 0 10
โรงเรียนสนมวิทยาคาร 2 11 5 50
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 5 3 1 31
โรงเรียนโนนเทพ 0 6 0 17
โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1 4 0 13
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 5 46 8 127
โรงเรียนโคกยางวิทยา 0 3 1 24
โรงเรียนตานีวิทยา 2 27 5 37
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1 4 0 12
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 0 6 0 20
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 2 7 0 19
โรงเรียนตาเบาวิทยา 0 1 0 5
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 2 11 2 43
โรงเรียนแนงมุดวิทยา 0 7 4 26
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 1 16 3 27
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 0 4 0 13
โรงเรียนสังขะ 2 7 0 74
โรงเรียนกระเทียมวิทยา 2 15 5 46
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 9
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 2 10 3 30
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ 2 10 0 25
โรงเรียนพระแก้ววิทยา 2 6 0 19
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 0 10 1 17
โรงเรียนบัวเชดวิทยา 5 24 9 74
โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน 0 1 2 16
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 0 3 4 38
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1 4 0 34
รวม 128 768 149 2780