สรุป โรงเรียนบัวเชดวิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 1 11
คณิตศาสตร์ 0 1 3 14
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 10 0 20
สังคมศึกษา 0 3 1 6
ศิลปะ 0 0 2 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1 3
ภาษาต่างประเทศ 2 7 1 12
การงานอาชีพ 0 1 0 5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 0 0 1
รวม 5 24 9 73