สรุป โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 1 1 9
คณิตศาสตร์ 0 3 0 12
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 6 0 17
สังคมศึกษา 1 0 0 10
ศิลปะ 0 1 0 5
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 5 0 5
ภาษาต่างประเทศ 1 4 0 11
การงานอาชีพ 0 0 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 1
รวม 3 20 1 73