โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางพิมลพรรณ โสรบุตร ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายพิฑูรย์​ ศรีแก้ว​ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางบุณฑริก​า ศรีแก้ว​ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางพัฒนาภรณ์ ราษีนวล ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางกนกวรรณ โพธิ์สีจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวจินดา นามเปร์ ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
นายสำรวย พันธ์เพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางอมรรัตน์ พันธ์เพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาวพรอำไพ ยิ่งดี ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางจงจิตต์ สมสวย ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางวราภรณ์ เครื่องวิชา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นายสมเกียรติ เครื่องวิชา ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา