โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวสุดารัตน์ พิศโสระ พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นางสาวนนทชา แจ่มใส ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพ
นางสาวฉัตรชฎา ติงสะ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางแขไข ยอดรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายชัยวัฒน์ ตุ้มทอง ครูผู้ช่วย ศิลปะ
นายสุเทพ บุญเลิศ ครู สังคมศึกษา
นางสาวนันทนา บุญวงศ์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย