โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์

Asistant Teacher (นำเสนอครูผู้ช่วย)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นายชัยณรงค์ แสงอุทัย ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวศศิกานต์ ศรศรี ครูผู้ช่วย ภาษาไทย การวัดผลประเมินผล (ด้านวิชาการ)