โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม

Asistant Teacher (นำเสนอครูผู้ช่วย)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ โยธายุทธ ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)