โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

Asistant Teacher (นำเสนอครูผู้ช่วย)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวสุทธิวรรณ สุวรรณบุตร ครูผู้ช่วย ศิลปะ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)