โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

Asistant Teacher (นำเสนอครูผู้ช่วย)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นายนิรุต แข็งกล้า ครูผู้ช่วย ภาษาไทย นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายทวีศิลป์ สวยรูป ครูผู้ช่วย ศิลปะ สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายสุเมธ พฤษภา ครูผู้ช่วย ศิลปะ การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)