โรงเรียนโชคเพชรพิทยา

Asistant Teacher (นำเสนอครูผู้ช่วย)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นายอิสรพงษ์ มหานาม ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)